КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА СПРИЯЄ ПРИБУТКОВОСТІ

Останнім часом все більше уваги компанії приділяють корпоративній культурі, яка набирає форм під впливом внутрішніх систем мотивації, преміювання, індивідуального заохочення і безлічі інших схем.
Впровадження і розвиток корпоративної культури сприяє внутрішнім комунікаціям, зближенню колективу, вона виховує в співробітниках головні ідейні цінності компанії, задає їм орієнтири поведінки і дій, пише apteka.ua.
Вона визначає стиль поведінки, манери спілкування з колегами і клієнтами, рівень вмотивованості тощо. Тому не можна приймати за корпоративну культуру лише комплект яких-небудь зовнішніх ознак, таких як уніформа співробітників і т.ін
Корпоративна культура сприяє прибутковості аптечної мережі за рахунок якісного поліпшення діяльності співробітників, удосконалює управління людськими ресурсами, забезпечує лояльність співробітників до керівництва і рішень, що приймаються ним.
Формуванням корпоративної культури займається, зазвичай, головний офіс аптечної мережі. Далі, директори аптек або менеджери з розвитку доносять до фармацевтів і імплементують основні цінності компанії в торгівельній мережі. Важливо звернути увагу, що корпоративна культура створюється постійно, протягом тривалого періоду.
Аптечні мережі з яскраво вираженою корпоративною культурою набагато ефективніші у використанні людських ресурсів. Корпоративна культура — один з найефективніших способів залучення і мотивації співробітників. Як тільки співробітник задовольняє потреби першого рівня (виключно матеріальні), у нього з'являються духовні потреби в гідному положенні в колективі, визнанні, самореалізації. І тут на перший план виходить корпоративна культура, що розкриває індивідуальність і таланти співробітників.

БаДМ - Ми працюємо для Вас!