СТАТІНИ І ОСТЕОПАРОЗ

Як наголошують австрійські науковці, захисний ефект терапії статинамі для здоров'я кісток, який був продемонстрований в деяких дослідженнях, може залежати від дози. Так, хоча низькі дози статинів пов'язані із зменшеним ризиком розвитку остеопорозу, високі дози можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком захворювання кісток, і саме це було показано в останній роботі фахівців з Медичного університету Відня. Це перше дослідження, яке показує, що при розгляді взаємозв'язку остеопорозу і терапії статинами треба враховувати різні види речовин і дозувань.

Автори розглянули дані майже 8 мільйонів пацієнтів молодших за 90 років за період з січня 2006 року по грудень 2007 року. Вони визначили 353 502 пацієнти, які приймали один з семи доступних на той момент статинів (симвастатін, ловастатін, правастатін, флувастатін, аторвастатін, церівастатін і розувастатін) протягом як мінімум 1 року. Серед них у 11 701 пацієнта, у тому числі 1 765 чоловіків і 9 936 жінок, був діагностований остеопороз.

Цю групу порівнювали з контрольною групою з приблизно 7,5 мільйонів пацієнтів, яких не лікували статинами. Серед них у 68 699 (10 410 чоловіків і 58 289 жінок) був діагностований остеопороз.

Аналіз показав, що лікування статинами було пов'язане з більш ніж в три рази більшою вирогідністю виникнення остеопорозу в порівнянні з використанням нестатинів серед контрольних осіб. Проте терапія статинами в низьких дозах (0 - 10 міліграм/доба) була пов'язана з нижчим ризиком розвитку остеопорозу. Ефекти були однаковими для різних ліків, включно ловастатін, правастатін, симвастатін і розувастатін.

БаДМ - Ми працюємо для Вас!

Регіональні підрозділи