Сертифікація

Система управління якістю як філософія ТОВ «БаДМ»

Місія компанії «БаДМ» - це, перш за все, турбота про здоров'я нації шляхом забезпечення аптек і лікувальних установ гарантовано якісними лікарськими засобами (ЛЗ) і виробами медичного призначення (ВМП).
Гарантувати продаж якісної продукції можна тільки за умови забезпечення якості ЛЗ на всіх етапах життєвого циклу ліків: від вибору виробника до передачі товару клієнту. Тому в 2008 р. компанією «БаДМ» було прийнято рішення про впровадження системи управління якістю.
У 2011 році керівництвом компанії було прийнято рішення про сертифікацію всіх аптечних складів ТОВ «БаДМ» на відповідність вимогам належної практики дистрибуції (GDP).
11 квітня 2012 року відбулося вручення першого сертифікату GDP АС №1 в м. Дніпро.
На сьогодні всі аптечні склади Компанії успішно пройшли перевірку на відповідність вимогам належної дистриб'юторської практики і отримали сертифікати GDP.
ТОВ «БаДМ», як сервісна компанія, керується філософією всеосяжного управління якістю (Total Quality Management, ТQM). Основною метою діяльності підприємства, відповідно до принципів ТQM, є збалансоване задоволення всіх зацікавлених сторін (споживачів, постачальників, працівників, власників і суспільства в цілому).
Високий рівень задоволеності зацікавлених сторін може бути досягнутий тільки завдяки постійному вдосконаленню всіх аспектів діяльності підприємства, тому керівництво ТОВ «БаДМ», згідно з концепцією ТQM, під якістю має на увазі не тільки якість реалізованої продукції чи наданих послуг, але і якість роботи підприємства в цілому.
Політика в області якості ТОВ «БаДМ» орієнтована на побудову ефективної системи управління якістю на підприємстві відповідно до принципів TQM, ISO, GDP, GSP, системи управління відхиленнями, системи управління ризиками, системи управління змінами з періодичною оцінкою роботи системи управління якістю.
Система управління якістю охоплює організаційну структуру, процедури, процеси і ресурси, а також всі види діяльності, необхідні для гарантії того, що збережені якість і цілісність поставленої продукції, і що вона залишилася в межах легального ланцюжка поставок при зберіганні і / або транспортуванні.
ТОВ «БаДМ» забезпечує якість лікарських засобів шляхом ефективно функціонуючої системи управління якістю на кожному етапі дистриб'юторської діяльності, від вибору постачальника до передачі ЛЗ клієнту ТОВ «БаДМ», і гарантує, що:
 • лікарські засоби закуповують, зберігають і постачають відповідно до правил (вимог) GDP;
 • продукцію поставляють ліцензованим одержувачам в прийнятні терміни;
 • відхилення від затверджених процедур документують і досліджують;
 • для виправлення відхилень і запобігання їх повторень здійснюють відповідні коригувальні та запобіжні дії (загальновідомі як САРА) відповідно до принципів управління ризиками;
 • вся продукція, яка надходить на аптечні склади, проходить вхідний контроль уповноваженою особою;
 • забезпечується надійне і безпечне зберігання в ідентифікованих зонах зберігання, з відповідним статусом продукції;
 • на всіх етапах дистрибуції продукція безперервно забезпечується відповідним температурним режимом і контролем за вологістю;
 • здійснюється постійний моніторинг температурного режиму та вологості;
 • забезпечується випуск в реалізацію тільки надійної і безпечної продукції;
 • гарантується ретельний аналіз розпоряджень ГЛЗ та інших органів контролю, і своєчасна зупинка реалізації продукції, забороненої до реалізації органами державного контролю якості лікарських засобів;
 • використовується валідований транспорт і обладнання для транспортування термолабільних лікарських засобів, забезпечується температурний режим під час транспортування і доставки лікарських засобів клієнту;
 • не допускається заміщення або контамінація продукції, що випускається в реалізацію, з карантинної продукцією;
 • кожен співробітник ТОВ «БаДМ» працює відповідно до норм GDP і усвідомлює свою роль і свою відповідальність за якість лікарських засобів.

Впровадження системи якості захищає пацієнтів від неякісної продукції, підтверджує професіоналізм дистриб'ютора і роздрібної мережі.
Основна мета виробника, дистриб'ютора, аптечних та лікувальних установ - забезпечити кінцевого споживача якісними лікарськими засобами.

БаДМ - Ми працюємо для Вас!